Fumigandid ja ohutusildid

FUMIGANDI PLAADID

Fumigandi plaadid, mille toimaineks on Magneesium fosfiin.Fumigandi plaate kasutatakse tavaliselt kauba fumigeerimiseks konteinerites, mis liiguvad ühest riigist teise. Plaadid imavad endasse vajaliku koguse niiskust, et väljutada endast letaalne kogus fosfiini, mis tagab kahjurite surma.

 

FUMIGANDI GRAANULID

Fumigandi graanuleid toodetakse kahe erineva toimainega-Alumiinium fosfiin ja Magneesium fosfiin.

 

 

FUMIGANDI TABLETID

Samamoodi nagu graanuleid, toodetakse ka tablette kahe erineva toimainega-Alumiinium fosfiin ja Magneesium fosfiin.Tabletide ja graanulite erinevus on vaid selles, et tableti kaal on 1g ja graanuli kaal on 0,6g.

 

HOIATUSSILT

Igal fumigeerimisel tuleb objekt tähistada hoiatussiltidega, mis peaksid sisaldama peale sellise pildi ka alljärgnevat infot: fumigeerimis periood (algus-lõpp), kasutatav fumigant (toimaine), firma nime ning vastutavat isikut koos kontaktidega.

 

 OHUTUSLINT

Lisaks hoiatussiltitele peab ka fumigeeritava objekti väljapääsudele paigaldama vastavad ohutuslindid.

. kodulehe valmistamine