Vaaraosipelgas

Pärinevad Põhja-Aafrika ja Vahemere – äärsetest regioonidest. Levinud laialt üle kogu maailma. Vajadus sooja ja niiskuse järele sunnib neid elama hoonetes. Putukaid võib leida väga erinevatest kohtadest: näiteks elumajadest, hotellidest, haiglatest, toitlustusasutustest ja teistest intstitutsioonidest. Vaaraosipelgas on kõigesööja, kuigi eelistab valgurikkaid aineid. Nad kahjustavad kaupa ja nende hammustus võib olla tervisele ohtlik. Tõrje on vaaraosipelga puhul keeruline ning aeganõudev protsess, kuna ei allu enamikele tõrjevahenditele. Edukaks tõrjeks on vajalik söötmürkide paigaldamine nende teeradadele ja vahetusse lähedusse.

. kodulehe valmistamine