Fumigeerimine

Avaleht /

Fumigeerimine

Fumigeerimine ehk gaasitamine on üks kahjurite tõrje meetod, mis on suunatud kahjuritele, kelle elukeskkonnaks on kõikvõimalikud toorained, aga samuti ka tarbekaubad:
 • tangained
 • kakaooad
 • kohvioad
 • vili
 • puit
 • turvas
 • pakendatud tooted
Teostame fumigeerimist:
 • viljahoidlates
 • viljapunkrites-parima tulemuse saavutab retsirkulatsiooni teel
 • ladudes
 • merekonteinerites
 • vagunites
 • laevatrümmides
 • jahuveskites

Laevadel fumigeerides peame rangelt kinni IMO ehk International Maritaim Organization nõuetest!

Pakume oma klientidele puidukahjuritega kahjustatud puit ja palkmajadele alljärgnevaid teenuseid:

*Puit või palkmaja fumigeerimine koos hoone hermetiseerimisega (k.a. muinsuskaitseobjektid)

Puit või palkmaja keemiline töötlus spetsiaalse kõrgsurvepritsiga, mille käigus töödeldakse hoone spetsiaalse isektsiidiga.

Fumigant on eriti ohtlik taimekaitsevahend, mis sisaldab mürgist gaasi (fosfiin), mis läbistab kogu töödeldava massi ning hävitab putukate kõik arengufaasid.
Fosfiin vabaneb fumigantidest õhuniiskuse ja töödeldavate toodete niiskuse ning vastava temperatuuri olemasolul. Antud gaas on väga mürgine kõikidele elusolenditele.
Fosfiini keemiline valem on PH3, mis on lõhnatu ja värvitu gaas,millele on lisatud terav hoiatav lõhn.
Oma töös kasutame kvaliteetseid Detia Degesch GmbH poolt toodetud fumigante.
Faminer OÜ töötajad on saanud koolituse ja väljaõppe Detia Degesch GmbH poolt ning meie firma töötajad omavad sellekohast sertifikaati.
Fumigeerimist võivad teostada ainult eriväljaõppe saanud isikud, kellel on selle kohane sertifikaat

Fumigeerimise õnnestumiseks on vajalik õige fumigandi doseering, ühtlane fumigandi jaotus, objekti korralik hermetiseerimine, piisav fumigeerimise periood ja loomulikult täielik ohutusreeglitest kinni pidamine ( ohutuslindid,ohutussildid).
Peale igat fumigeerimist väljastame teostatud tööle vastava sertifikaadi.

Meie eelisteks Teiste fumigeerimisettevõtete ees on:

Kliendipõhine lähenemine

Hea kvaliteet

Paindlik hind

Helistage Meile

+372 5691 1288

Kirjuta meile