Fumigeerimine

Fumigeerimine ehk gaasitamine on üks kahjurite tõrje meetod, kui on tegemist vilja või muu toorainega (kakao oad ,kohvi oad,muud tangained jne.) mis on nakatunud putukatega.Fumigeerimist võib teostada ka jahuveskites ja tühjades ladudes.Ainukeseks eelduseks fumigeerimisel jahuveskites ja tühjades ladudes on nende ruumide hermeetilisus. Fumigant on eriti ohtlik mürgine gaas, mis läbistab kogu töödeldava massi ning hävitab putukate kõik arengu faasid.

Fumigeerimist võivad teostada ainult eriväljaõppe saanud isikud kellel on sellekohane tsertifikaat.Faminer OÜ töötajad on saanud koolituse ja väljaõppe Detia Degesch GmbH poolt,ning meie firma töötajad omavad sellekohast tsertifikaati.Faminer OÜ teostab fumigeerimistöid ladudes,silodes,sadamates,laevadel,konteinerites.Faminer OÜ töötajatel on fumigeerimisalast reaalset töökogemust ca 15 aastat,mida Eestis ei oma ilmselt keegi!

Fumigeerimisel kasutame ainult kvaliteetseid fumigante mida toodab Detia Degesch GmbH.

Meie eelisteks Teiste fumigeerimisettevõtete ees on

-kiire reageerimine kliendi soovile

-paindlik hind

-hea kvaliteet


Kasutamine:

Fumigeerimisel tuleb arvesse võtta peale kahjuri kõrvaldamise ka mõju töödeldavale toidule ja söödale ning seega tuleb valida õige fumigant.Loomulikult on eelduseks,et kaupa ei rikuta mitte ühelgi viisil-tähtsad on idanemise jõud ,välimus ning lõhna ,maitse ,jahvatamise ja küpsetamise omadused.On tõestatud,et Detia Degesch´i toodetest eralduv gaas ( fosfiid ) täidab kõik need nõudmised.Isegi seemne teravilja ja muid seemneid võib kõhklematult fumigeerida fosfiiniga.

Fosfiin vabaneb fumigantidest õhuniiskuse ja töödeldavate toodete niiskuse ning vastava temperatuuri olemasolul.See gaas on väga mürgine kõikidele elusolenditele.

Fosfiini keemiline valem on PH3,mis on lõhnatu ja värvitu gaas,millele on lisatud terav hoiatav lõhn.

Kasutamise juhised:

Erinevad doseerimise situatsioonid,mis ette tulevad ,vajavad erinevat doseerimist:

a)mõnevõrra kõrgemat doseeringut soovitatakse tavaliselt jahedamates ja kuivemates tingimustes või kus pealhoidmise periood on suhteliselt lühike

b) ja teine põhiline faktor,mille abil doseering valitakse on siiski fumigeeritava kauba hermeetiliseks tegemine.

Teatud fumigeerimise protsessides mängib doseerimise juures suurt rolli küllaldane gaasi jaotus erinevate tasapindade vahel,et tagada tappev konsentratsioon.

Näiteks: kui fumigeeritakse kõrgeid teravilja hoidlaid (silotornid mille viljakiht on 25-30 m) ja fumiganti pole võimalik ühtlaselt kihtidesse jagada ja pannakse ainult pealmisesse kihti siis on sageli tulemuseks vilets fumigandi jaotus ja sellega ei saavutata soovitud tulemust.

Kakaoubade fumigeerimine:


 

 

 

 

Fumigeerimine laeva trümmides:


. kodulehe valmistamine