Niidu-uruhiir

Niidu-uruhiir on suuremat kasvu hiir, kelle kehapikkus on 9…13 cm. Ta on ühtlaselt halli karvkattega, millel võib olla veidi pruunikas varjund. Saba on lühike – see moodustab kõigest veerandi kogu keha pikkusest.

Niidu-uruhiir on levinud igal pool Eestis ning ta asustab igasuguseid metsi ja ka avamaastikke, kuigi viimastest eelistab niiskemaid ja rohurikkamaid alasid. Niidu-uruhiir võib elutseda ka rabade servaaladel, soistel niitudel ja rannaniitudel ning siseveekogude kaldapõõsastikes. Ta uuristab madalaid urge, kuid pesapaikadena kasutab meelsasti ka looduslikke varjekohti või ehitab maapinnale rohust ja samblast pesi. Rannaniitudel võib ta oma kodu rajada ka lihtsalt kivide alla.

Niidu-uruhiire toiduks on valdavalt taimede rohelised osad ning rohttaimede, puude ja põõsaste seemned.

Nagu kõiki hiiri, iseloomustab ka niidu-uruhiirt suur järglaskond ja pikk sigimisperiood, mis kestab märtsist novembrini. Selle aja jooksul sünnitab emashiir 3…5 korda, tuues korraga ilmale 3…8 poega. Hiirepojad on sündides ilma karvadeta ja pimedad. Niidu-uruhiire eluiga on lühike – looduses on see keskmiselt 1,5 aastat, väga heades tingimustes 3 aastat.

. kodulehe valmistamine